THIẾT BỊ NÂNG ĐỒNG BỘ THỦY LỰC

Hệ thống nâng đồng bộ thủy lực hệ TSD、Hệ thống đẩy liên tục hệ ZLD. Hệ thống căng kéo thông minh dự ứng lực hệ PCTS đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều nhà máy điện trong và ngoài nước, nhà máy hóa chất, đường sắt cao tốc, trạm thủy điện, các dự án đô thị,…

Danh mục: