Gối cầu cao su cốt bản thép

Gối cầu là thiết bị được lắp đặt giữa kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới (mố cầu, trụ cầu) để hấp thu các biến dạng (quay hoặc co giãn) và truyền tải trọng của kết cấu phần trên xuống kết cấu phần dưới êm thuận, qua đó công trình cầu có thể thực hiện trọn vẹn các chức năng một cách an toàn.

Danh mục: