CÁP DỰ ỨNG LỰC

Cáp dự ứng lực không vỏ bọc là thép dự ứng lực gồm nhiều sợ xoắn lại với nhau tạo thành 01 tao cáp, có cường
độ cao.

Cáp dự ứng lực được sản xuất theo các tiêu như ASTM, JIS, BS, PrEN, ISO, GB…

Cáp dự ứng lực không vỏ bọc được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng cầu đường, sàn nhà dự ứng lực; ích thước (mm): 9.53; 12.7; 12.9; 15,24; 15,7 (cho loại 7 sợi) và một số loại khác theo yêu cầu.